Gardiner med lyddæmpende effekt

25-03-2021 af Mette Dalsgaard Gamborg

Familie har ansøgt om gardiner med lyddæmpende effekt til deres bolig, specifikt de fællesarealer som stue og køkken.
De søger disse gardiner, fordi de har børn med hhv. Infantil Autisme, ADHD, let retardering.
Et af børnene har store udfordringer med støj og lyde og har også meget uro i kroppen.
Et andet af børnene er meget voldsom i sine lege og har meget lyd på alle aktiviteter og kan også være fysisk reagerende.

Jeg tænker:
Hvad er det, som sådanne gardiner giver? Det er ikke afprøvet og svært at afprøve.
Ligesom i stil med vægtdyner, tænker jeg, at vi på en eller anden måde skal have vished for, at det gør en markant forskel for banet/børnene - fx at den reducerede støj giver en ro, der afføder en given bedring for børnene (mere overskud, bedre søvn, mindre uro....).
Samtidig tænker jeg også, at gardiner er sædvanligt indbo, der ikke er lovhjemmel til at bevilge. Men måske er det mere en merudgift efter 41.

Familien har fået tilbud fra Gardin Dekoratøren på kr. 45.687,88, som er inkl. lyddæmpende stof, rynkebånd, gardinstænger og opsætning.

Erfaring eller holdninger om dette søges.

Mange hilsener,
Mette

Svar 1 af 1 - Lyddæmpende gardiner, afgørelsestekst fra AST

25-03-2021 af udmeldt bruger

Hej

I Sorø modtog vi i 2020 en afgørelse fra Ankestyrelsen, som gav medhold i kommunens afgørelse om afslag på tykke gardiner (med formålet støjdæmpning til lydfølsom person) med bl.a. følgende tekst:

Hvad er afgørende for resultatet om gardiner

Begrundelsen for, at vi anser ekstra tykke gardiner for sædvanligt indbo
er, at de efter Ankestyrelsens vurdering kan anses som almindeligt
udbredte og som produkter, der kan findes i ethvert hjem, der måtte
ønske det.
Vi lægger vægt på, at ekstra tykke gardiner må anses for at være
udbredt hos befolkningen i almindelighed, og kan betragtes som
sædvanligt indbo på linje med almindelige gardiner, som enhver, der
måtte ønske det, kan anskaffe sig.
Vi finder ikke, at der er grundlag for, at vurdere ekstra tykke gardiner
anderledes end almindelige gardiner, da gardiner kan fås i mange
forskellige udgaver og forskellige prisklasser og forhandles bredt over
hele landet.
Hyppigheden af ekstra tykke gardiner i danske familier er ikke i sig selv
afgørende for, om de kan anses som sædvanligt indbo i servicelovens
forstand. Forbrugsgoder, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte
ønske det, anses for sædvanligt indbo.Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Stimulatorer

Emner
Servicelovens § 113 - Forbrugsgoder