Kugledyne

28-07-2021 af Maja Ørtenblad

Jeg har en sag ang. kugledyne.
Jeg ved ikke om kugledynen, i denne sag, er behandlingsredskab eller et hjælpemiddel.

Drejer sig om et 6 årigt barn.
Barnet er psykisk meget aggressiv og fysisk udadreagerende, kan ikke selv styrre det og er meget ked af det bagefter.
Under dette kan /vil barnet ikke deltage i nogle af de daglige aktiviteter, men det er ikke noget fast og ikke pga. noget fysisk.

Barnet har ingen diagnose, så derfor heller ikke givet noget medicin eller behandling.

Barnet fik lavet en sansemotorisk udredning og blev herefter tilknyttet et hold i forhold til fokus på adfærd, sociale færdigheder ageren i sociale sammenhæng.
Der er givet værktøjer til familien, men det har ikke ændret barnets udad reagering.

Der blev så tilbudt en afprøvning af kugledyne. Barnet afprøvede den i 3 måneder.
Efter kort tid, begyndte det at være mere positiv og der skulle mere til, før det reagerede aggressivt.
Grundet dette, er barnet mindre begrænset i de daglige aktiviteter og kan selv mærke forskellen.
Efter kugledynen er afleveret den tilbage, så går barnet tilbage til de samme reaktioner som før dynen.

Det var en lang historie.

Men hvad synes I andre?
Med baggrund på dette, hvad hører dynen ind under, behandling eller hjælpemidler?
Er der flere behandlingsmuligheder?

Svar 1 af 2 - Hjælpemiddel

28-07-2021 af Mette Jul Anderschou

Jeg synes godt man kan argumentere for at kugledynen er et hjælpemiddel, da der ikke umiddelbart er nogen, der kan foreslå en behandling eller noget træning, der kan forbedre hans funktionsniveau.
Der er derfor ikke udsigt til forbedring af funktionsniveauet, men følgerne af funktionsnedsættelsen må afhjælpes bedst muligt.

Svar 2 af 2 - Kugledyne

29-07-2021 af Tina Abildgaard

Helt enig med dig Mette. Her i Århus ville vi vurdere, at han ville være berettiget.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Hjælpemidler til sansestimulering gennem fysisk berøring

Emner
Sagsbehandling og bevilling