Ny overordnet standard for alle hjælpemidler

15-09-2022 af Greta Olsson

En ny international standard, DS/EN ISO 21856:2022 Hjælpemidler - Generelle krav og prøvningsmetoder, afløser den europæiske standard, DS/EN 12182:2012.

Standarden, DS/EN ISO 21856:2022, erstatter den tidligere europæiske standard DS/EN 12182:2012.


Umiddelbart gælder den nye standard for hjælpemidler, der ikke har en selvstændig, produktspecifik standard (som fx kørestole). Den nye standard kan dog også bruges som tillæg til produktspecifikke standarder. Standarden dækker hjælpemidler, der betragtes som medicinsk udstyr, men kan også anvendes til øvrige hjælpemidler.


Standarden anvendes typisk ved produktudvikling, som grundlag for prøvning og som dokumentation ifm. udbud. Socialstyrelsen har deltaget i det nationale og internationale samarbejde om den nye standard.


Læs nyheden fra Dansk Standard, der også beskriver nogle af ændringerne ift. den europæiske standard.