Tyngdeprodukter

28-10-2022 af Lene Daugaard

Vi i Slagelse kommune har lidt svært ved at knække koden ift. behandlingsredskaber vs. hjælpemidler.
Vi har flere sager, hvor børnepsykiatrien vælger at behandle søvnproblemer med en kugledyne ud fra behandling med mindste middel princippet (hvilket vi er indforstået med, at det må de godt).
Vores spørgsmål er. Skal kommunen i disse sager afdække, hvorvidt der er et øget aktivitetsniveau i dagligdagen, som følge af en god nats søvn, eller kan vi give afslag på baggrund af at kugledynen bruges som behandling for søvnproblemerne?

Christina Jessen og Lene Daugaard

Svar 1 af 10 - Tyngdedyner

28-10-2022 af Susanne Brun Gadeberg

Jeg ville afdække det primære formål med brug af tyngdedynen. Hvis det primære formål med brug af tyngdedynen er af behandlingsmæssig karakter, så vil jeg ikke undersøge yderlig, men give afslag på denne baggrund. Der kan hentes hjælp til at afdække det primære formål blandt andet i afklaringskataloget i region Midtjylland. Måske har I et tilsvarende for jeres region.

Vh Susanne Brun Gadeberg

Svar 2 af 10 - Tyngdeprodukter

31-10-2022 af Helene Risager

Vi synes også, det er svært med dynerne. Spørger du, fordi sygehuset prøver, at få jer til at bevilge dynen efterfølgende ??
Et behandlingsredskab vil altid komme før et hjælpemiddel/forbrugsgode.

Svar 3 af 10 - Tyngdeprodukter

31-10-2022 af Lene Daugaard

Tak for jeres svar.
Ja, vi spørger, fordi der bliver søgt om tyngdeprodukter hos os, selvom psykiatrien har vurderet, at barnet skal behandles for søvnproblemer med et tyngdeprodukt.
Når barnet har sovet med et tyngdeprodukt, er barnet udhvilet og vil derfor kunne klare aktiviteter fx skolegang, som barnet ellers ikke vil kunne klare pga. manglende eller nedsat søvn.
Men er det så os, der skal bevilge tyngdeproduktet eller er det psykiatrien?

Svar 4 af 10 - Tyngdeprodukter

31-10-2022 af Helene Risager

Hej Lene

Hvis psykiatrien har udlånt dynen som et behandlingsredskab, kan det ikke bagefter blive til et hjælpemiddel. Læs Folketingets ombudsmands udtalelse FOB 2021-27 - her er det helt klart, at sygehuset skal udlåne dynerne - uanset i hvor lang tid. Hvis dynen forbedrer funktionsevnen eller forebygger yderligere forværring af funktionsevnen som et alternativ til anden behandling, skal dynen betragtes som et behandlingsredskab.
OBS. at Principafgørelse 94-15 er ophævet, så der ingen PAer er om vægtdyner.

Svar 5 af 10 - Notat fra Ombudsmanden fra 2021

31-10-2022 af Mia Rasmussen

Måske kan følgende hjælpe med opklaringen.

https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/allebsager/2021-27/cp-title

Svar 6 af 10 - Tyngdeprodukter

31-10-2022 af Lene Daugaard

Psykiatrien har kun udlånt tyngdeproduktet i en afprøvningsperiode på nogle uger. Herefter har forældrene søgt kommunen om tyngdeproduktet til deres barn.
Vi har læst ombudsmandens udtalelse, men blev alligevel i lidt tvivl.

Svar 7 af 10 - Tyngdeprodukter

31-10-2022 af Gitte Binderup

Interessant og vigtig debat.
Hvad gør I når I får ansøgninger om tyngdedyner og børn/ unge er færdigudredte og færdigbehandlede i psykiatrien?

Svar 8 af 10 - Tyngdedyner

31-10-2022 af Helene Risager

I FOB 2021-27 er der tanker omkring at Ankestyrelsen om fornødent vil tage kontakt til til Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål mellem social- og sundhedssektoren.

Det ville være en rigtig god idé, for jeg tror alle kommuner er i vildrede.

Svar 9 af 10 - tyngdedyner/ kugledyner principafgørelse på vej

31-10-2022 af Dorte Sylvest Aggerlin

Vi holdt her i Rødovre kommune temadag om tyngdeprodukter i foråret 2022, hvor ankestyrelsen også deltog. De oplyste, at de arbejder på en principafgørelse vedr. tyngdedyner. Men den er fortsat ikke færdig, og de turde ikke sige noget om, hvornår den bliver klar til offentliggørelse.

Svar 10 af 10 - Buy Xanax online in Denmark

12-02-2023 af udmeldt bruger

Best prices for Xanax Best Quality Pills. 100 Satisfaction Guaranteed. Drug shop, lowest prices.. Personal approach Money back guarantee
Visit our website at https://vedpiler.com/product/koeb-xanax-online/

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Emner
Servicelovens § 112 - Hjælpemidler