Gratis tilbud til alle UC-uddannelser

15-02-2023 af Klaus Svane Olsen

Social- og Boligstyrelsen tilbyder en præsentation af Hjælpemiddelbasens forskellige funktioner og indhold til alle studerende på mellemlange videregående uddannelser.

Præsentationen varer typisk 2 lektioner og indeholder en gennemgang af Hjælpemiddelbasens funktioner og muligheder, en introduktion til Målgrupper og Guides samt introduktion til teknologiforståelse i professionerne.

I præsentationen af Målgrupper fokuseres der på, hvordan udvalgte typer af hjælpemidler kan lette hverdagen for forskellige målgrupper som fx personer med demens, gigt eller autisme.
I de enkelte guides, fx SmartHjælpemidler til husholdning og dagligliv eller Aktivitets- og arbejdsstole, gives en vejledning til, hvad man skal være opmærksom på, når forskellige typer af hjælpemidler skal vælges, bruges og vedligeholdes.

Præsentationen kan evt. afsluttes med en mindre caseopgave, hvor de studerende i grupper kan arbejde med at anvende Hjælpemiddelbasens funktioner samt reflektere over, hvordan teknologi og profession gensidigt påvirker hinanden.

I er meget velkomne til at komme med ønsker i forhold vægtningen af indholdet i præsentationen.
Skriv til hmi-basen@sbst.dk eller ring til Klaus Svane Olsen på tlf. 41 74 00 07 for at aftale nærmere.