Servicehunde - bevilling på psykisk grundlag

22-05-2023 af Bjarne Richter Bjelke

Vi opretter nu en særlig temadag om servicehunde på psykisk grundlag:

Hunden er menneskets bedste ven
Og antallet af ansøgninger om servicehund på psykisk grundlag er stigende. Der skal tages stilling til ansøgningen på samme måde som enhver anden ansøgning om et hjælpemiddel.

Det giver anledning til udfordringer både ift. dokumentation af personkredsen og i forhold til krav til leverandørens leverede træning, partens evne til at indgå i træningen og ikke mindst den faglige sondring mellem hunden som et træningsredskab eller en forudsætning for træning eller som egentlig kompensation svarende til et hjælpemiddel.

Dagen har til formål at skabe overblik over de særlige krav og udfordringer, der er knyttet til dokumentation af funktionsevnen hos en ansøger, der på baggrund af psykisk funktionsnedsættelse ansøger om servicehund.

Programmet er sammensat med fokus på at komme omkring alle dele af sagsbehandlingen inkl. krav til opfølgning og frakendelsesprocedure.

Emnerne gennemgås med afsæt i gældende lov, Ankestyrelsens afgørelser, nyhedsbreve fra Ligebehandlingsnævnet, hundeloven (særligt når ansøger er et barn), relevante artikler mm.

Se program mv. her:
https://www.komponent.dk/temadag-servicehund-bevilget-psykisk-grundlag

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Emner
Servicelovens § 112 - Hjælpemidler