Sagsbehandlingskursus Servicelovens §§112 og 113

22-05-2023 af Maria R.M Vogt

Sagsbehandlingskursus med fokus på sondring mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanlig indbo
Temaerne vil være arbejdsstole/ståstøttestole samt cykler, hjælpemotorer, elkøretøj og elkørestole
Kursuset vil derudover være en opdateringen på det nyeste inden for lovgivningen, herunder samspillet med Servicelovens § 117a, som træder i kraft 1. juni 2023

Sted
Vejle Centerhotel
Dato : 14. og 15. juni 23
Pris 3150 kr ex.moms ( inkl. forplejning begge dage, men uden overnatning og aftensmad)


https://ergokonsulenten.dk/kurser-2023/Sagsbehandlingskursus-hjaelpemidler-forbrugsgoder-boligindretning/

Beskrivelse:
Der har de sidste år været en stigning af ansøgninger om hjælpemidler. forbrugsgoder og mindre boligindretninger. Borgerne er blevet mere bevidste om de forskellige muligheder de kan søge om støtte til via Kommunen

Både borgerne og Ankestyrelsen stiller større krav til sagsbehandlerne, hvilket kan være svært at agere i, i en travl hverdag.Det har givet udfordringer for sagsbehandlerne, da sagerne ofte er komplekse, og vi skal også arbejde mere helhedsorienteret.

Når man arbejder helhedsorienteret, skal man kende til de mange muligheder der kan være inden for den sociale lovgivning, for at sikre at kompensationen modvarer borgers behov.Hvordan gør vi lige det, og hvordan får vi et overblik over alle de informationer som vi får i en sag, hvordan vurderer vi, om der er tale om en væsentlig lettelse eller en nødvendig boligindretning?

Da vi som samfund er blevet storforbrugere, er der også flere hjælpemidler, der er blevet forbrugsgoder, og endnu flere forbrugsgoder der indgår i sædvanlig indbo.Samtidig med at vi skal sagsbehandle, er det vigtigt at bevare vores faglighed og den gode kommunikation med borgerne, for at sikre en vellykket intervention og implementering, samtidig med, at vi skal sikre dete rette valg af hjælpemiddel, forbrugsgode, boligindretning... eller noget helt andetPå dette kompetencegivende og pralsisnære kursus vil du få den grundlæggende viden inden for Servicelovens §§§ 112, 113, og 116 med afsæt i ansøgninger om transporthjælpemidler, sanse- og tyngdedyner, arbejdstole og ståstøttestole samt boligindretninger som f.eks. bidet/toiletter med skylle/tørrefunktion, og dørautomatikkeKurset er grundlæggende bygget op efter den helhedsorienterede sagsbehandling jf. Retssikkerhedslovens §5, og tager afsæt i Ankestyrelsens principafgørelser inden for områderne primært 36-22, 41-22 og 40-19 samt arbejdet med lovgivningen i praksisFormålet med kurset er, at klæde dig på til at arbejde med sagsbehandling, og styrke dig i at vurdere, hvornår der er tale hjælpemidler, forbrugsgoder eller sædvanlig indbo, eller en nødvendig mindre boligindretning.Du vil få redskaber til en struktureret, analytisk og faglig tilgang i din sagsbehandling og høre oplæg fra borgere, som har samarbejdet med kommunerne i flere år


Du vil få inspiration til spørgeteknikker, når du skal indhente oplysninger hos f.eks. læge, sygehuse og andre samarbejdspartnere, som skal anvendes i vurdering af ansøgningerneDer vil blive gennemgået forskellige terapeutfaglige analyseredskaber, som du kan anvende som en del af din sagsbehandling, og dermed understøtte din vurdering og afgørelse.

Der vil blive taget udgangspunkt i TMO, IPPA, CMOPEDu vil ligeledes få indsigt i kommunikationsredskaber, som vil styrke dig i samarbejdet med borger/pårørende og andre samarbejdspartnere og du vil få redskaber til at være bevare din faglighed midt i krydsfeltet mellem borgers ønsker og forventninger, din faglighed, den gældende lovgivning og det Kommunale serviceniveau,

Sidst men ikke mindst, vil du blive klædt på til både at træffe den rette afgørelse, samt skrive afgørelsen og foretage genvurderingKurset vil veksle mellem undervisning, debat i plenum, oplæg samt gruppearbejdeDer udstedes kursusbevis, som tilsendes elektronisk efter kursets afslutning sammen med evalueringslink.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Emner
Servicelovens § 113 - Forbrugsgoder