Tre hjulet cykel med el.

30-05-2023 af Anette Rosenbæk

Hvordan behandler/tolker andre kommuner Ankestyrelsens principafgørelse 40-19 vedr. tre hjulet cykler.

Det fremgår: kommunen kan yde støtte til en trehjulet cykel, som et hjælpemiddel, da disse er fremstillet specielt til at afhjælpe borgere med nedsat balance, der som følge heraf ikke kan cykle på en tohjulet cykel.
Der ydes støtte efter reglerne om hjælpemidler, hvis væsenlighedskriteriet er opfyldt.

Samtidig skrives at ladcykler med og uden el betragtes som sædvanligt indbo på linje med traditionelle tohjulede cykler.

Jeg tænker: kan borger bruge en ladcykel kan der ikke bevilliges tre hjulet cykel.

Hører gerne hvordan andre tænker og hvornår der kan bevilliges tre hjulet cykel som hjælpemiddel.

Svar 1 af 1 - Tænker det samme...

30-05-2023 af Stine Bohnsen

Vi tænker det samme som dig - og derfor har vi stort set ingen bevillinger af trehjulede cykler længere. Desuden ender en del af vores ansøgninger om trehjulet cykel med bevilling af el-scooter som det billigst egnede hjælpemiddel/forbrugsgode til at afhjælpe borgers behov.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Emner
Servicelovens § 113 - Forbrugsgoder