Implementering af ny ISO-klassifikation

08-03-2024 af Thomas Lyhne

Hen over de seneste uger er den nye 2022 version af ISO-klassifikationen blevet implementeret i Hjælpemiddelbasen som erstatning for den tidligere version fra 2016.

I alt er der i den nye ISO-klassifikation blevet tilføjet 23 nye produktgrupper, og 116 produktgrupper er blevet revideret. Dvs., nogle produktgrupper har fået nye klassifikationskoder, nogle har fået nye titler eller definitioner, nogle er slået sammen og nogle er splittet op. Den nye version inkluderer produktgrupper, som tidligere var nationale produktgrupper i Hjælpemiddelbasen.


Hovedgruppe 05 ”Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder” findes ikke længere, men produktgrupperne, som hovedgruppen inkluderede, er nu dækket af nye eller reviderede produktgrupper i hovedgruppe 04, 09, 22 eller 30.
I hovedgruppe 12 er undergruppen ”12 25 Tilbehør til kørestolens siddeenhed” blevet oprettet, og nogle af de produkter, der tidligere var klassificeret i ”18 10 Tilbehør til siddemøbler”, vil nu tilhøre 12 25.
I forhold til siddepuder, rygpuder og madrasser, som tidligere har været klassificeret både i hovedgruppe 18 og hovedgruppe 04 vil disse fremover være samlet i undergruppen ”04 33 Hjælpemidler til at bevare vævet intakt”.


Den nye klassifikation, DS/EN ISO 9999:2022, kan købes hos Dansk Standard og indeholder en konverteringstabel, som viser alle ændringerne i klassifikationen.


Hvis du har spørgsmål til klassifikationen er du velkommen til at skrive til hmi-basen@sbst.dk.