Indsamling af produktoplysninger

Oplysningerne i Hjælpemiddelbasen indsamles i samarbejde med forhandlere af hjælpemidler, som har mulighed for at registrere produkter og opdatere oplysninger om deres produkter via Hjælpemiddelbasens webformularer. Det er således forhandlernes egne beskrivelser og produktoplysninger, som kan læses ved de enkelte produkter. Læs mere under Tilmelding for forhandlere, hvor der også redegøres for de kriterier, der anvendes ved vurdering af, om et produkt kan registreres i Hjælpemiddelbasen.