Kommuner og regioner

Størsteparten af danske kommuner og regioner anvender data fra Hjælpemiddelbasen til lagerstyring på hjælpemiddeldepoterne.

Hvis en kommune eller region kan samle en gruppe på mindst 20 personer (terapeuter, sagbehandlere, lagermedarbejdere m.v.), kan de lave en aftale med Socialstyrelsen om en gratis workshop, som er en 2-timers demonstration af Hjælpemiddelbasen.
Her vil søgefunktionerne, søgning på tekniske data og prøvningsoplysninger, anvendelse af ISO-klassifikationen mv. blive gennemgået.
Skriv til hmi-basen@socialstyrelsen.dk eller ring til Klaus Svane Olsen på 41 74 00 07 for at lave en aftale.