Opdateret vejledning om specialtilpasning af hjælpemidler

04-01-2017 af Klaus Svane Olsen

Lægemiddelstyrelsens vejledning er nu tilgængelig

Vejledning til sundhedspersoner og hjælpemiddeldepoter om specialtilpasning af medicinsk udstyr og fremstilling af medicinsk udstyr efter mål er offentliggjort d. 13. december 2016. Den er målrettet fagpersoner, der arbejder med visitering af brugere til medicinsk udstyr og tilpasning af medicinsk udstyr (herunder hjælpemidler), f.eks. læger, ergoterapeuter og personale på hjælpemiddeldepoter.