Klassifikation af kørestole og hvad det indebærer.

18-07-2017 af Thomas Kjeldah

Jeg arbejder på et Bosted for voksne som har pådraget sig hjerneskader.
De fleste beboere anvender kørestole. Vi ønsker at blive skarpere på hvilke krav der er til de forskellige kørestole særligt el-kørestole, eks. ifht. at færdes udendørs og forcere større eller mindre forhindringer eks. kantstene og ramper mm. Ved at der findes nogle Standarder hvor el-kørestole klassificeres A, B, C efter om det er indendørs, kombi- eller udendørs stole Mangler dog en oversigt hvor der fremgår præcist hvad disse standarder indebærer. Er der nogen der kan henvise til hvor disse kan findes? (se evt. nedenstående)

Kørestole, europæisk arbejde
DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater - Krav og prøvningsmetoder. Forlænget til 31-03-2017.
DS/EN 12184:2014: Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater Krav og prøvningsmetoder
DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole - Krav og prøvningsmetoder. Forlænget til 31-03-2017.
DS/EN 12183:2014: Manuelle kørestole Krav og prøvningsmetoder.

Svar 1 af 2 - Anskaffelse af standarder

24-07-2017 af Mary Petersen

Kære Thomas
Det er en meget vigtig problematik, som du er opmærksom på her. Det er yderst vigtigt, at hjælpemidler kun benyttes inden for de rammer og omstændigheder og med det formål, som de er produceret til.
Standarder udgives efter et grundigt arbejde af eksperter på de respektive fagområder, og de er derfor ikke gratis. Alle standarder kan købes hos Dansk Standard, www.ds.dk.
https://webshop.ds.dk/da-dk/forside
Mvh Mary Petersen
Socialstyrelsen

Svar 2 af 2 - Krav til forcering af forhindringer el-kørestole

31-07-2017 af Greta Olsson

I Socialstyrelsens indkøbsskabelon for elektriske kørestole kan du bl.a. få svar på, hvilke minimumskrav der er til forcering af forhindringer i henholdsvis klasse A, B og C.
Indkøbsskabelonerne kan findes på https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/om-hjaelpemidler/redskaber/indkobsskabeloner

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Manuelle kørestole
Motoriserede kørestole