Hjælpemidler til mennesker med demens

Høeg, M.; Jensen, L.: Hjælpemidler til mennesker med demens. Hjælpemiddelinstituttet, 2004. ISBN: 87-88548-13-9.Sprog: Dansk

Resume: Formålet med bogen er at kvalificere pleje og omsorg for mennesker med demenssymptomer, så de i videst mulig omfang kan forsætte deres betydningsfulde daglige aktiviteter. Det er gennem fastholdelse af daglige aktiviteter, man bevarer og styrker funktioner, identitet og personlighed. Bogen handler om mulighederne for at anvende hjælpemidler, tilgængelige miljøer og boligindretning til at støtte mennesker med demenssymptomer i at opretholde daglige aktiviteter så længe som muligt.

Bestil udgivelsen

Yderligere oplysninger: Anvend Google Scholar til at søge efter anmeldelser, fuldtekst-udgaver, mere omfattede resumeer, relaterede artikler eller artikler hvor Hjælpemidler til mennesker med demens er citeret.
Søg fx på: intitle:Hjælpemidler til mennesker med demens

Google Scholar

Relaterede produktgrupper:
 Hjælpemidler til at beskytte kropsstammen
 Tandbørster (ikke elektriske)
 Vinduesåbnere og vindueslukkere
 Låse
 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
 Hjælpemidler til fjernkommunikation
 Ure
 Kalendere og tidsplaner
 Personlige nødalarmsystemer
 Systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne
 Spil