Målgrupper

Eksempler på hjælpemidler til personer med demens, epilepsi, autisme og andre målgrupper.


Pige klatrer i træer

ADHD

Børn og voksne med ADHD kan have gavn af hjælpemidler, fx til at skabe struktur i hverdagen, skærpe fokus eller få ro i kroppen. Læs mere om, hvilke hjælpemidler der kan være relevante for dig, som har ADHD.


Far og søn kommunikerer ved hjælp af billeder

Autisme

En række hjælpemidler kan være relevante for dig, der har autisme. Hjælpemidlerne kan fx bidrage til at skabe ro og bedre fornemmelse for din krop og omgivelserne, hjælpe dig med at strukturere dagen og lette kommunikationen med andre.


Kvinde og mand ved parcykel

Demens

Hjælpemidler kan i nogle sammenhænge lette vanskeligheder, som følger af demens. Fx findes der produkter, som kan understøtte din hukommelse, forebygge utilsigtede hændelser eller bidrage til at give dig mere tryghed.


Kvinde med armbåndsalarm der løber en tur

Epilepsi

Her kan du skabe dig et overblik over, hvilke hjælpemidler som kan være brugbare, hvis du har epilepsi, fx anfaldsalarmer, hovedbeskyttelse og anfaldskalendere.


Dreng med høreapparat og teleslynge i klasselokale

Hørehandicap

Der findes forskellige typer høreapparater og hjælpemidler, som kan hjælpe dig, hvis du har nedsat hørelse. Hjælpemidlerne kan gøre det nemmere for dig at følge med i samtaler, og høre, hvad der bliver sagt omkring dig eller i fjernsynet osv.


Mand med én hånd tager ud af bordet med bakke

Personer med én funktionsdygtig hånd

Der findes en lang række hjælpemidler, som er tiltænkt eller velegnet til personer med én funktionsdygtig hånd. Læs mere og få inspiration til, hvad der findes til forskellige aktivitetsområder.


Kvinde med svær overvægt og barn

Svær overvægt

Svær overvægt kan have betydning for dine muligheder for at komme omkring og for at udføre hverdagens aktiviteter. Der findes en lang række hjælpemidler, som kan være relevante for dig med svær overvægt, fx til støtte, aflastning og mobilitet.


Kvinder der spiller goalball

Synshandicap

Hjælpemidler til personer med synshandicap dækker over mange forskellige typer af hjælpemidler fra simple genstande til avanceret specialoptik, forstørrelsesapparater, elektroniske apparater, computere, særlig software, talesynteser m.v.


Bedstefar og barnebarn spiller vendespil

Udviklingshæmning

Hvis du har udviklingshæmning, kan du bruge hjælpemidler fx til at få overblik over din dag eller til at forstå og huske beskeder. Andre hjælpemidler kan bruges til at kommunikere med andre, så du fx kan udtrykke ønsker og dermed være med til at træffe de beslutninger, der handler om dit liv.Viser 1-9 af 9