Målgrupper

Eksempler på hjælpemidler til personer med demens, epilepsi, autisme og andre målgrupper.


Pige klatrer i træ

ADHD

Børn og voksne med ADHD kan have gavn af hjælpemidler, fx til at skabe struktur i hverdagen, skærpe fokus eller opnå ro i kroppen. Læs mere om, hvilke hjælpemidler der kan være relevante for dig, som har ADHD.


Far og søn kommunikerer ved hjælp af billeder

Autisme

En række hjælpemidler kan være relevante for dig, der har autisme. Hjælpemidlerne kan fx bidrage til at skabe ro og bedre fornemmelse for din krop og omgivelserne, hjælpe dig med at strukturere dagen og lette kommunikationen med andre.


3 studerende følges på vej ind i auditorium.

Cerebral parese

I denne målgruppeindgang kan du skabe dig et overblik over en række hjælpemidler, der kan være nyttige for dig, hvis du eller en pårørende har cerebral parese. Hjælpemidlerne kan fx bidrage til lettere kommunikation, støtte dig i at kunne bevæge dig og at deltage aktivt i hverdags- og fritidslivet.


To personer ved siden af en parcykel

Demens

Hjælpemidler kan i nogle sammenhænge lette vanskeligheder, som følger med at have sygdommen demens. Fx findes der produkter, som kan understøtte din hukommelse, forebygge utilsigtede hændelser eller bidrage til at give dig eller dine pårørende mere tryghed.


Kvinde med armbåndsalarm der løber en tur

Epilepsi

Her kan du få et overblik over hjælpemidler, som kan være brugbare, hvis du har epilepsi. Læs fx om anfaldsalarmer, hovedbeskyttelse og anfaldskalendere.


Person med erhvervet hjerneskade der laver kaffe

Erhvervet hjerneskade

En hjerneskade kan ramme alle og kan indtræffe gennem hele livet. Her kan du få inspiration til forskellige hjælpemidler, der kan være nyttige for dig, hvis du har pådraget dig en hjerneskade. Flere af de omtalte hjælpemidler kan også anvendes af børn og unge.


Mand med gigt stiger ud af tog

Gigt

Hvis du har gigt, kan du opleve, at almindelige dagligdags aktiviteter kan være svære at udføre. Her kan du læse mere om, hvilke hjælpemidler der kan hjælpe dig i hverdagen, hvis du har gigt.


Dreng med høreapparat og teleslynge i klasselokale

Hørehandicap

Der findes forskellige hjælpemidler, som kan være relevante, hvis du har nedsat hørelse. Hjælpemidlerne kan gøre det nemmere at følge med i samtaler og høre, hvad der bliver sagt omkring dig, i fjernsynet osv.


Kvinde med stok kigger på papirer med kollega

Multipel Sklerose

Hjælpemidler vil for mange med multipel sklerose (MS) være afgørende for at kunne kompensere for funktionsnedsættelser, som følger af sygdommen. Det kan fx være mobilitetshjælpemidler, hjælpemidler til personlig pleje og til hverdagsaktiviteter. Det kan også være hjælpemidler til at lette planlægning og understøtte hukommelsen.


To drenge som leger. Den ene sidder i kørestol.

Muskelsvind - børn

Det er individuelt, hvilke hjælpemidler der er relevante for et barn med muskelsvind og barnets familie. Denne målgruppeindgang giver et indblik i, hvilke hjælpemidler der kan være aktuelle i forhold til mobilitet, kommunikation, leg og andre daglige aktiviteter.


Mand i kørestol til koncert

Muskelsvind - voksne

Det er individuelt, hvilke hjælpemidler der bedst tilgodeser dine behov, hvis du har muskelsvind. I denne målgruppeindgang beskrives hjælpemidler til mobilitet, personlig hygiejne, kommunikation, sidde- og liggestillinger, samt dagligdagens aktiviteter.


Mand med én hånd tager ud af bordet med bakke

Personer med én funktionsdygtig hånd

Der findes en lang række hjælpemidler, som er tiltænkt eller velegnet til personer med én funktionsdygtig hånd. Læs mere og få inspiration til, hvad der findes til forskellige aktivitetsområder.


Kvinde går med rollator, følges med barn

Svær overvægt

Svær overvægt kan have betydning for dine muligheder for at komme omkring og for at udføre hverdagens aktiviteter. Der findes en lang række hjælpemidler, som kan være relevante for dig med svær overvægt, fx til støtte, aflastning og mobilitet.


2 personer der spiller goalball

Synshandicap

Hjælpemidler til personer med synshandicap dækker over mange forskellige typer af hjælpemidler fra simple genstande til avanceret specialoptik, forstørrelsesapparater, elektroniske apparater, computere, særlig software, talesynteser m.v.


Bedstefar og barnebarn spiller vendespil

Udviklingshæmning

Hvis du har udviklingshæmning, kan du måske bruge hjælpemidler til at få et bedre overblik over din dag eller til at lette kommunikationen med dine medmennesker. Der findes også hjælpemidler, som kan være relevante til mange andre formål. Læs herom i denne målgruppeindgang.Viser 1-15 af 15