English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Principafgørelser

Principafgørelser

Omfatter principafgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen.
Søg på principafgørelsens navn eller nr. eller på det produktområde, som du søger afgørelser for, fx cykler. Klik på afgørelsens titel for at se hele afgørelsen i Ankestyrelsens database over principafgørelser.

  

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
C-30-07 Hjælpemiddel - insuflon - insulin - diabetes - barn
Insuflon kunne sidestilles med det injektionsmateriale, som var nævnt i bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af forbrugsgoder efter serviceloven. Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at insuflonen var en fastsiddende flergangskanyle, og at anvendelsen kunne udføres i hjemmet uden specialviden eller behov for lægelig kontrol. Endvidere lagde Ankestyrelsen vægt på, at det drejede sig om et 10-årigt barn med angst for nålestik.
27-09-2007 Injektionssprøjter til flergangsbrug
C-33-07 Forbrugsgoder - personkreds - OCD - lidelse - behandlingsmulighed - tørretumbler
En ansøger, der led af OCD, en psykisk lidelse, var ikke omfattet af personkredsen, der kunne få hjælp efter servicelovens regler om forbrugsgoder til en tørretumbler.
Begrundelsen var, at hendes lidelse ikke kunne betegnes som varig, da der var behandlingsmuligheder.
27-09-2007 Hjælpemidler til at tørre tøj med
C-32-07 Boligindretning - automatisk døråbner - bedre egnet som opholdssted - klare sig alene
En kvinde, der havde en varigt nedsat funktionsevne, var berettiget til hjælp til en automatisk døråbner til sin lejlighed i et ældrecenter efter servicelovens regler om boligindretning. Den automatiske døråbner måtte efter en konkret vurdering anses for at være nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for hende, idet den øgede hendes muligheder for at klare sig alene.
Der blev lagt vægt på, at kvinden ikke selv kunne åbne døren til sin lejlighed, da døren var tung. Der blev endvidere lagt vægt på, at hun kunne komme omkring i sin lejlighed og udenfor med rollator.
27-09-2007 Døråbnere og dørlukkere
C-28-07 Hjælpemiddel - midlertidig udlån af ekstra plejeseng - familiebesøg - beskeden varighed
Ekstra plejeseng under et familiebesøg af 3 dages varighed fandtes ikke i væsentlig grad at kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne hos en kvinde, der var præget af lammelser primært i højre side af kroppen og meget nedsat lungefunktion.
Betingelserne for midlertidigt udlån af ekstra plejeseng som et hjælpemiddel var derfor ikke opfyldt under dette familiebesøg.
Der blev lagt vægt på, at kvinden havde fået bevilget en plejeseng til brug i sit hjem, samt at besøget var af så beskedent omfang, at bevilling af en plejeseng under opholdet måtte antages ikke at medføre en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse.
26-07-2007 Senge og separate sengebunde med motoriseret indstilling
C-18-07 Trehjulet knallert - styrthjelm - hjælpemidler
Der var ikke hjemmel i servicelovens hjælpemiddelregler til at pålægge en kommune at yde en mand hjælp til lovbefalet styrthjelm i forbindelse med bevilling af en trehjulet knallert som hjælpemiddel.
Ankestyrelsen fandt således, at det var op til den enkelte kommune i forbindelse med bevilling af trehjulet knallert som hjælpemiddel at foretage en konkret vurdering.
01-06-2007 Hjælpemidler til hovedbeskyttelse
 Trehjulede knallerter og motorcykler
C-17-07 Forbrugsgoder - standard bærbar computer - sædvanligt indbo
En standard bærbar computer var efter Ankestyrelsens vurdering ikke på nuværende tidspunkt et forbrugsgode, der normalt indgik i sædvanligt indbo, og som normalt fandtes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Der kunne derfor ydes hjælp til en sådan computer efter servicelovens forbrugsgodebestemmelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.
Den konkrete sag blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse.
01-06-2007 Bærbare computere og tablets
C-4-07 Boligindretning - hjælpemiddel - el-udtag - el-kørestol
En mand, der var bevilget en el-kørestol som hjælpemiddel, var berettiget til hjælp til dækning af udgiften til el udtag i frostsikker boks efter servicelovens bestemmelse om boligændringer.
Ankestyrelsen vurderede således, at et el-udtag i frostsikker boks var en boligindretning. Ankestyrelsen vurderede videre, at el-udtaget var en nødvendig forudsætning for, at den bevilgede el-kørestol kunne benyttes efter hensigten.
31-01-2007 Eldrevne kørestole med manuel direkte styring
C-1-07 Støtte til bil - særlig indretning - klimaanlæg - temperatursvingninger - cerebral parese - korset
Forældrene til en dreng, som led af cerebral parese, og som ikke kunne tåle større temperatursvingninger, var berettiget til tilskud til særlig indretning af drengens handicapbil i form af klimaanlæg. Et klimaanlæg måtte således efter en konkret vurdering anses for en nødvendig indretning af bilen som følge af drengens helbredsmæssige forhold.
Der blev lagt vægt på de lægelige vurderinger i sagen samt på, at drengen i alle sine vågne timer bar et korset lavet af hård plastik, som var ekstremt varmt at have på. Videre blev der lagt vægt på, at det ikke havde været muligt at eliminere temperaturforskellenes betydning på anden vis.
31-01-2007 Tilbehør og tilpasninger til at betjene supplerende funktioner, som er nødvendige for at betjene køretøjer
C-2-07 Støtte til bil - særlig indretning - køreundervisning - selvhjulpenhed
En stærkt handicappet mand, der var afhængig af hjælp fra andre til alle praktiske gøremål, var ikke berettiget til bilstøtte i form af særlig indretning og tilskud til køreundervisning, således at han selv blev i stand til at føre sin handicapbil.
Begrundelsen var, at den grad af selvhjulpenhed, som manden ville opnå ved selv at blive i stand til at føre sin bil, ikke stod i rimeligt forhold til omfanget af de særlige indretninger og udgifterne til den køreundervisning, som ville være påkrævet for at opnå dette.
31-01-2007 Biltilbehør og biltilpasninger til at kontrollere hastighed
 Biltilbehør og tilpasninger til at betjene styringssystemet
C-54-06 Personlig hjælp - hjemmehjælp - sexualhjælpemiddel
Hjælp til betjening af sexualhjælpemidler faldt udenfor de ydelser, hvortil der kunne ydes hjemmehjælp.
En stærkt handicappet mand var derfor ikke berettiget til hjemmehjælp, der kunne gøre ham i stand til at benytte et sexualhjælpemiddel.
21-12-2006 Hjælpemidler til seksuelle aktiviteter

< 1-10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Næste>> Viser 101-110 af 183

Nyeste hjælpemidler
Eloflex H
Eloflex Danmark ApS
Eloflex H
Eloflex X
Eloflex Danmark ApS
Eloflex X
Cefar TENS
NMK import
Cefar TENS
TS 505
Hospitech Danmark ApS
TS 505