English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Principafgørelser

Principafgørelser

Omfatter principafgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen.
Søg på principafgørelsens navn eller nr. eller på det produktområde, som du søger afgørelser for, fx cykler. Klik på afgørelsens titel for at se hele afgørelsen i Ankestyrelsens database over principafgørelser.

  

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
261-09 Hjælpemiddel - behandlingsredskab - ståstøttebord - konkret vurdering
Et ståstøttebord kunne i det konkrete tilfælde ikke betragtes som et hjælpemiddel.
Ståstøttebordet havde ikke til formål at afhjælpe de varige følger af ansøgerens funktionsnedsættelse, men derimod gennem træning at forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af funktionsniveauet.
30-12-2009 Ståbarrer og ståstøtter
263-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En handicappet kvinde havde ret til midlertidigt lån/leje af hjælpemidler i form af badestol, sengegalge og toiletforhøjer under ferieophold af 14 dages varighed hos sin datter.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad var med til at afhjælpe følgerne af kvindens funktionsnedsættelse under ferieopholdet og gjorde det muligt for kvinden at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
30-12-2009 Toiletforhøjere, løse
 Bade- og brusestole med og uden hjul
 Sengeheste
264-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En kvinde, der var lam fra brystet og ned havde ret til midlertidigt udlån af hjælpemidler i form af plejeseng, lift og bækkenstol under ferieophold i sit sommerhus i Danmark.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad afhjalp hendes nedsatte funktionsevne og gjorde det muligt for hende at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
Note:Denne Principafgørelse ophæver C-49-06.
30-12-2009 Toiletstole
 Mobile personløftere med løftesejl eller løftestropper til forflytning af en person i siddende stilling
 Senge og separate sengebunde med motoriseret indstilling
228-09. Hjælpemidler - rollator - rengøring
Der var ikke ret til en ekstra rollator til udendørs brug. En ekstra rollator kunne ikke i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet, når ansøger havde niveaufri adgang ved hoveddøren.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at et eventuelt behov for øget rengøring som følge af udendørs brug af rollatoren måtte løses efter andre regler.
01-12-2009 Rollatorer
212-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
Ansøger havde ret til en transportabel DAISY-afspiller, da det var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at ansøger foretog strukturel læsning i stort omfang og læsningen foregik både i hjemmet og andre steder. Ved strukturel læsning forstås læsning, der indebærer et betydeligt element af navigering i teksten.
Det var en forudsætning for strukturel læsning af lydbøger/tidsskrifter andre steder end i hjemmet, at der blev benyttet en transportabel DAISY-afspiller.
Det var en forudsætning for en reel kompensation af ansøgers synshandicap, at hun havde mulighed for at udføre strukturel læsning andre steder end ved en stationær pc, og at en transportabel DAISY-afspiller derfor ville medføre en væsentlig lettelse i hendes daglige tilværelse.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
211-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
En Milestone 311 DAISY diktafon med notatapparat ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn eller medføre en væsentlig lettelse af den daglige tilværelse, idet ansøger, der var næsten blind, i forvejen var bevilget en bærbar computer, der havde indlagt en DAISY-afspiller som software.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
210-09 Hjælpemiddel - svagtseende - lydafspiller
En DAISY-afspiller som hjælpemiddel ville efter en konkret og individuel vurdering ikke i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte syn og medføre en væsentlig yderligere lettelse af hendes daglige tilværelse.
Ansøger foretog ifølge sagens oplysninger ikke strukturel læsning i stort omfang Ved strukturel læsning forstås læsning med et betydeligt element af navigering i teksten.
30-10-2009 Udstyr til optagelse og afspilning af lyd
144-09 Hjælpemiddel - voksne - liggeunderlag
Væskeabsorberende liggeunderlag til en voksen kvinde, der led af inkontinens, skulle bevilges som et hjælpemiddel. Det betød, at hun ikke selv skulle betale for liggeunderlaget.
Kvinden var omfattet af målgruppen, som kunne modtage støtte til anskaffelse af hjælpemidler, og liggeunderlaget afhjalp hendes inkontinens.
Et væskeabsorberende liggeunderlag var uden forbrugsværdi for den almindelige voksne befolkning og blev heller ikke fremstillet med den almindelige voksne befolkning for øje eller til grupper af den voksne befolkning.
29-06-2009 Madrasser og madrasovertræk
91-09 Hjælpemiddel - førtidig udskiftning - privat leverandør - høreapparat
Der kunne ikke ydes tilskud til førtidig udskiftning af høreapparat til en 68-årig kvinde med hørenedsættelse, der havde tabt sit ene høreapparat.
Begrundelsen var, at betingelserne for at få et ny høreapparat før 4-års perioden udløb ikke var opfyldt, idet kvinden havde tabt høreapparatet.
01-05-2009 Alt-i-øret høreapparater
89-09 Hjælpemidler - forbrugsgoder - hjerneskade - GPS - færden - forbrugsgodeværdi
En GPS måtte som udgangspunkt anses for et forbrugsgode.
I den konkrete sag var en hjerneskadet yngre mand, som havde betydeligt nedsatte indlærings- og hukommelsesfunktioner, dog berettiget til en GPS-navigator som et hjælpemiddel til at komme rundt.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en GPS i væsentlig grad ville kompensere for hans nedsatte funktionsevne og medvirke til, at han kunne komme til og fra arbejde og i væsentlig grad støtte hans daglige færden og aktivitetsmuligheder. Der blev lagt vægt på, at han ofte gik forkert og måtte spørge om vej, hvilket stressede og trættede ham, og at han havde svært ved at fastholde og huske en indlært rute.
Ankestyrelsen vurderede, at GPSen i det konkrete tilfælde udelukkende ville fungere som et hjælpemiddel for personen. Ankestyrelsen vurderede på baggrund af personens særlige situation og individuelle forhold, som gjorde, at han meget sjældent bevægede sig ud til ukendte steder, at en GPS ikke ville indeholde en forbrugsgodeværdi for ham.
01-05-2009 Elektroniske orienteringshjælpemidler

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 81-90 af 183

Nyeste hjælpemidler
Eloflex H
Eloflex Danmark ApS
Eloflex H
Eloflex X
Eloflex Danmark ApS
Eloflex X
Cefar TENS
NMK import
Cefar TENS
TS 505
Hospitech Danmark ApS
TS 505