English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Klassifikation | personlig pleje | toiletbesøg | Principafgørelser - hjælpemidler til toiletbesøg

Principafgørelser - hjælpemidler til toiletbesøg

Principafgørelser relateret til produktgruppen Hjælpemidler til toiletbesøg eller til Alle produktgrupper. Klik på alle principafgørelser i Hjælpemiddelbasen for at få listen udvidet til at omfatte alle principafgørelser, som er registreret i Hjælpemiddelbasen.

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
54-14 Hjælpemidler - boligindretning - toilet med skylle-tørrefunktion - toiletsæde med skylle-tørre funktion
Et toilet og et toiletsæde med skylle-tørre funktion er en boligindretning i servicelovens forstand og ikke et forbrugsgode eller et hjælpemiddel.
Toilettet er ligesom et almindeligt toilet mur- og nagelfast.
Toiletsædet skal monteres på toilettet og tilsluttes vand og el. Toiletsædet kan ikke let fjernes og må betragtes som en integreret del af toilettet.
I sag nr. 1 vurderede Ankestyrelsen, at et toilet eller et toiletsæde med skylle-tørrefunktion er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for en kvinde, som på grund af kronisk diarré ikke kunne tåle at tørre sig efter toiletbesøg.
I sag nr. 2 var et toiletsæde med skylle-tørrefunktion nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for en kvinde, som af kommunen var bevilget toiletsædet som forbrugsgode med egenbetaling.
26-09-2014 Toiletter
 Brusere og lufttørrere, som kobles til toiletter
15-13 Hjælpemidler - anskaffelse før bevilling - klageadgang - rekursinstans - nævnets kompetence
Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøger selv har anskaffet, inden bevilling.
Hvis en kommune har truffet afgørelse om afslag på bevilling af et hjælpemiddel, og ansøgeren klager over denne afgørelse til nævnet, skal nævnet behandle denne klage, selvom ansøgeren selv har anskaffet sig hjælpemidlet efter kommunens afgørelse.
Den ansøger, der vælger at anskaffe et hjælpemiddel, mens klagen behandles, bærer selv risikoen for selv at komme til helt eller delvist at afholde udgiften til hjælpemidlet.
Selvom ansøgeren senere findes berettiget til et hjælpemiddel, kan der være forhold, der bevirker, at udgiften ikke kan dækkes helt eller delvist. Det kan skyldes, at kommunen har leverandøraftaler, det indkøbte hjælpemiddel ikke er det bedst egnede og billigste, eller at kommunen selv kan stille et identisk hjælpemiddel til rådighed.
31-01-2013Alle produktgrupper
263-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En handicappet kvinde havde ret til midlertidigt lån/leje af hjælpemidler i form af badestol, sengegalge og toiletforhøjer under ferieophold af 14 dages varighed hos sin datter.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad var med til at afhjælpe følgerne af kvindens funktionsnedsættelse under ferieopholdet og gjorde det muligt for kvinden at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
30-12-2009 Toiletforhøjere, løse
 Bade- og brusestole med og uden hjul
 Sengeheste
264-09 Hjælpemidler - midlertidigt udlån af hjælpemidler - ferieophold i Danmark
En kvinde, der var lam fra brystet og ned havde ret til midlertidigt udlån af hjælpemidler i form af plejeseng, lift og bækkenstol under ferieophold i sit sommerhus i Danmark.
Begrundelsen var, at hjælpemidlerne i væsentlig grad afhjalp hendes nedsatte funktionsevne og gjorde det muligt for hende at afholde sin ferie.
Kommunen skulle derfor betale udgiften til hjælpemidlerne under kvindens ferieophold.
Note:Denne Principafgørelse ophæver C-49-06.
30-12-2009 Toiletstole
 Mobile personløftere med løftesejl eller løftestropper til forflytning af en person i siddende stilling
 Senge og separate sengebunde med motoriseret indstilling

Viser 1-4 af 4

Nyeste hjælpemidler
Batec Hybrid
Permobil Danmark A/S
Batec Hybrid
Batec Scrambler
Permobil Danmark A/S
Batec Scrambler
Batec Electric 2
Permobil Danmark A/S
Batec Electric 2
Batec Mini
Permobil Danmark A/S
Batec Mini