Specialkataloger

Specialkataloger redegør for produkttyper, som er eller kan være aktuelle i forhold til specifikke lovgivningsmæssige bestemmelser. Den lovgivningsmæssige ramme forklares, og produkttyper og scenarier beskrives.


Ældre par i sofa, kvinden har en broche som sender

Tryghedsskabende velfærdsteknologi

Magtanvendelsesreglerne blev ændret i 2019, og de nye regler trådte i kraft 1. januar 2020. Med de nye regler fik vi begrebet "tryghedsskabende velfærdsteknologi". Dette skulle erstatte det forældede begreb "alarm- og pejlesystemer", så terminologien blev mere nutidig og uafhængig af den teknologiske udvikling. Den nye formulering skaber hjemmel til at bruge nye typer af tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger efter servicelovens magtanvendelsesregler.


2 personer i dialog orienterer sig på en tablet

Vejledende katalog over hjælpemidler og mindre hjælp til indretning af boligen i regi af servicelovens § 117 a

Kataloget er udviklet som et vejledende redskab til kommunale sagsbehandlere og borgere. Det præsenterer hjælpemidler efter servicelovens § 112 og mindre hjælp til indretning af boligen efter servicelovens § 116, i tilknytning til servicelovens § 117 a om hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom. Det bemærkes, at kataloget ikke er udtømmende.Viser 1-2 af 2