Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Senge- & Dørvagt PIR900

Senge- & Dørvagt PIR900
Bevægelsessensor detekterer bevægelser i rummet. PIR900 kan stilles på gulvet i den medfølgende sokkel eller hænges på væggen ved hjælp af de medfølgende velcrobånd. PIR900 kan placeres, så den registrerer når en person bevæger sig ud over sengekanten, eller når personen går på gulvet.
PIR900 anvendes sammen med modtagere i KNOPs 900-serie.

Klassificering
22 27 18 16 - Ikke-kropsbårne automatiske nødkaldProduktserien indeholder 1 produkt. Nedenstående produkt opfylder de anvendte søgekriterier.

Senge- & Dørvagt PIR900


HMI-nr.
50867
Varenr.
PIR900

Registreringsdato
23-04-2009
Sidst opdateret
21-11-2023

Egenskaber
Automatisk alarm ved lavt batteri
JA
Bevægelsessensor
JA
Tryksensor
NEJ
Trådløs forbindelse til alarmmodtager
JA

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning info
Forhandleren har oplyst følgende om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning
EMC - 2014/30/EU
Lavspænding (div. elektrisk materiel) - 2014/35/EU
Medicinsk udstyr (MD-forordningen) - 2017/745/EU
Radioudstyr - 2014/53/EU
RoHS - 2011/65/EU