Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Bestic spiserobot

Produktserien med tilhørende produkter er udgået fra Carewarekompagniet ApS 09-08-2021
Bestic spiserobot
Bestic er en fjernstyret ske til mennesker, som er for svage eller upræcise i deres bevægelser til at spise selv. Den stilles på bordet og brugeren samler selv fast eller flydende mad op med forskellige typer controllere til en forprogrammeret mundhøjde. Bestic kan betjenes med en 0-1 kontakt og forprogrammeres til fire brugerprofiler.

Klassificering
15 09 27 01 - Madningsudstyr

Dokumenter


Produktserien indeholder 1 produkt som er udgået.
Klik på Inkludér udgåede produkter for at vise udgåede produkter og for at undersøge om produktseriens HMI-nummer forhandles af andre.