Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Tx75 ido alarmsender med positionering

Tx75 ido alarmsender med positionering
Tx75 ido er målrettet demensramte beboere, som kan få strøget den lille alarmsender ind i tøjet. Når beboeren bevæger sig udenfor et nærmere bestemt område, sendes info om navn og udgangssted automatisk til personalet. Da alarmsenderen har en vægt på blot 15g mærker beboeren den ikke i sit tøj.

Klassificering
22 27 18 14 - Kropsbårne automatiske nødkald

Dokumenter


Produktserien indeholder 1 produkt.

Produkt 1 af 1
Tx75 ido alarmsender med positionering


HMI-nr.
102906
Varenr.
K2363-EU

Registreringsdato
09-11-2016
Sidst opdateret
24-02-2020

Egenskaber
Tæthedsklasse for vand - aktiveringsenhed
8
IP-klasse
info
0-9 (IPX0-IPX9) i henhold til standard for kapslingsklasser (IEC 60529)
Automatisk alarm ved lavt batteri
JA
Nødkaldsknap på aktiveringsenhed
NEJ

Mål
Rækkevidde
50
m

Prøvningsoplysninger
Ingen prøvningsoplysninger info
Forhandleren har ikke dokumenteret, at produktet er prøvet efter en relevant standard. Eksempler på relevante standarder for denne type produkt

CE-mærkning 
Ingen oplysning om CE-mærkning info
Forhandleren har ikke anført oplysninger om produktets CE-mærkning. Forklaring af CE-mærkning