Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Guldmann GL5.1 Mobil Personløfter

Produktserien og alle produkter er udgåede, 13-01-2022


Personløfter med automatisk løft og elektrisk breddeindstilling. Nem at betjene og placere brugeren korrekt i. Kan løfte fra gulv uden besvær. Løfter også høje brugere i store sejl uden problemer. Klarer de fleste typer løft og er let at manøvrere.

Klassificering
12 36 03 04 - Mobile personløftere med sejl til forflytning af person i siddende stillingProduktserien indeholder 6 produkter som alle er udgåede.
Inkludér udgåede produkter.