Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Guldmann GL5.1 Mobil Personløfter

Produktserien og alle produkter er udgåede, 13-01-2022


Personløfter med automatisk løft og elektrisk breddeindstilling. Nem at betjene og placere brugeren korrekt i. Kan løfte fra gulv uden besvær. Løfter også høje brugere i store sejl uden problemer. Klarer de fleste typer løft og er let at manøvrere.

Klassificering
12 36 03 04 - Mobile personløftere med sejl til forflytning af person i siddende stillingProduktserien indeholder 6 produkter som alle er udgåede.
Inkludér udgåede produkter.