Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.

Demenskalender, Skærmbesøg VideoKald, Foto, WiFi/SIMKort, fjernbetjentKommunernes foretrukne valg for demente og kognitivt svage borgere og kan som eneste løsning 100 fjernbetjenes. Markedets mest simple betjening. Skærmbesøg og Videoopkald. Digital Kalender, deling af Fotos, Beskeder, Nattelys, Viser ur, dato, tid på dagen og dagens gøremål. Alle pårørende gratis adgang. Plug&Play med SIMKort.

Klassificering
22 27 15 02 - Elektroniske kalendere og tidsplaner


Videoklip


Produktserien indeholder 2 produkter.

Tekniske data opsummeret

Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.

Produkt 1 - 2
Egenskab/HMI-nr.124190127990
Anvender symbolkommunikationJAJA
Beregnet til at medbringeNEJNEJ
Radiostyret urJAJA
Mulighed for internetopkoblingJAJA
Alarm- eller påmindelsesfunktionerJAJA