Hjælpemidler til personlig mobilitet og transport

Hjælpemidler, som skal støtte eller erstatte en persons evne til at færdes indendørs og udendørs eller at forflytte sig fra et sted til et andet.
12 02

12 03

Ganghjælpemidler håndteret med én arm

(258 produktserier)
Fx håndstokke, albuestokke, underarmsstokke, flerpunktsstokke, stokke med hvilesæde.

12 06

Ganghjælpemidler håndteret med begge arme

(312 produktserier)
Fx gangbukke, rollatorer, gangborde.

12 07

Tilbehør til ganghjælpemidler

(156 produktserier)
Fx dupsko, polstringer, kurve, stokkeholdere.

12 08

Mobilitystokke og markeringsstokke til orientering

(156 produktserier)
Fx mobilitystokke, markeringsstokke, stokkespidser.

12 12

Biltilbehør og biltilpasninger

(93 produktserier)
Fx bremsehjælpemidler, ratknopper, alternativ styring, betjeningskontakter, motor- og kabinevarmere, sikkerhedsseler, sæder, løftere, fastgørelsessystemer, kørestolsstativer og -anhængere, drejepuder.

12 16

Knallerter og motorcykler

(18 produktserier)
Fx trehjulede knallrter og motorcykler.

12 17

Andre motoriserede køretøjer

(7 produktserier)
Fx trappemaskiner, motorkøretøjer til stående.

12 18

Cykler

(199 produktserier)
Fx to-, tre- og firehjulede cykler, hånddrevne eller foddrevne, ladcykler, tandemer, parcykler, med eller uden elmotor, sadler og sæder, cykelkurve, pedaler og fodstøtter.

12 22

Manuelle kørestole

(355 produktserier)
Fx kørestole drevet frem på drivringe, hjælperstyrede kørestole.

12 23

Motoriserede kørestole

(284 produktserier)
Fx elscootere, joystick-styrede elkørestole, hjælperstyrede elkørestole.

12 24

Ekstraudstyr til kørestole

(301 produktserier)
Fx alternative styresystemer, hjælpemotorer, cykelforender, hjul og dæk, batterier, pressenninger, trappekørere, stokkeholdere, kurve og tasker, rollatorstativer, iltflaskeholdere.

12 25

Tilbehør til kørestoles siddeenhed

(235 produktserier)
Fx rygge, armlæn, hovedstøtter, benstøtter og kropsstøtter til kørestole samt kørestolsborde.

12 27

Andre ikke-motoriserede køretøjer

(56 produktserier)
Fx siddekøretøjer, klapvogne, kælke, kravlere, rullebrætter, liggekøretøjer, pedalbiler, mobile ståstøtter.

12 31

Hjælpemidler til at skifte stilling

(438 produktserier)
Fx glide- og vendehjælpemidler, drejeskiver, løftegalger, rebstiger, løftestropper, bærestole, forflytningsplatforme, løftepuder.

12 36

Hjælpemidler til at løfte personer

(357 produktserier)
Fx mobile personløftere, mobile ståløftere, stationære personløftere, løftesejl.