Hjælpemidler til personlig mobilitet og transport

Hjælpemidler, som skal støtte eller erstatte en persons evne til at færdes indendørs og udendørs eller at forflytte sig fra et sted til et andet.
12 03

Ganghjælpemidler håndteret med én arm

(260 produktserier)
Fx håndstokke, albuestokke, underarmsstokke, flerpunktsstokke, stokke med hvilesæde.

12 06

Ganghjælpemidler håndteret med begge arme

(343 produktserier)
Fx gangbukke, rollatorer, gangborde.

12 07

Tilbehør til ganghjælpemidler

(158 produktserier)
Fx dupsko, polstringer, kurve, stokkeholdere.

12 08

Mobilitystokke og markeringsstokke til orientering

(155 produktserier)
Fx mobilitystokke, markeringsstokke, stokkespidser.

12 12

Biltilbehør og biltilpasninger

(93 produktserier)
Fx bremsehjælpemidler, ratknopper, alternativ styring, betjeningskontakter, motor- og kabinevarmere, sikkerhedsseler, sæder, løftere, fastgørelsessystemer, kørestolsstativer og -anhængere, drejepuder.

12 16

Knallerter og motorcykler

(20 produktserier)
Fx trehjulede knallrter og motorcykler.

12 17

Andre motoriserede køretøjer

(7 produktserier)
Fx trappemaskiner, motorkøretøjer til stående.

12 18

Cykler

(197 produktserier)
Fx to-, tre- og firehjulede cykler, hånddrevne eller foddrevne, ladcykler, tandemer, parcykler, med eller uden elmotor, sadler og sæder, cykelkurve, pedaler og fodstøtter.

12 22

Manuelle kørestole

(353 produktserier)
Fx kørestole drevet frem på drivringe, hjælperstyrede kørestole.

12 23

Motoriserede kørestole

(283 produktserier)
Fx elscootere, joystick-styrede elkørestole, hjælperstyrede elkørestole.

12 24

Ekstraudstyr til kørestole

(299 produktserier)
Fx alternative styresystemer, hjælpemotorer, cykelforender, hjul og dæk, batterier, pressenninger, trappekørere, stokkeholdere, kurve og tasker, rollatorstativer, iltflaskeholdere.

12 25

Tilbehør til kørestoles siddeenhed

(237 produktserier)
Fx rygge, armlæn, hovedstøtter, benstøtter og kropsstøtter til kørestole samt kørestolsborde.

12 27

Andre ikke-motoriserede køretøjer

(58 produktserier)
Fx siddekøretøjer, klapvogne, kælke, kravlere, rullebrætter, liggekøretøjer, pedalbiler, mobile ståstøtter.

12 31

Hjælpemidler til at skifte stilling

(430 produktserier)
Fx glide- og vendehjælpemidler, drejeskiver, løftegalger, rebstiger, løftestropper, bærestole, forflytningsplatforme, løftepuder.

12 36

Hjælpemidler til at løfte personer

(363 produktserier)
Fx mobile personløftere, mobile ståløftere, stationære personløftere, løftesejl.