Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Produkter, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx udstyr til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladser, se 28 21.
22 03

Synshjælpemidler

(508 produktserier)
Fx Lysfiltre, lupper, kikkerter m.m.

22 06

Hørehjælpemidler

(470 produktserier)
Fx høreforstærkere, høreapparater, lydtransmissionssystemer, teleslynger og tilbehør til hørehjælpemidler.

22 09

Hjælpemidler til stemme- og talefunktioner

(8 produktserier)
Fx stemmegeneratorer og stemmeforstærkere til personlig brug.

22 13

Læse-, skrive- og tegnehjælpemidler

(212 produktserier)
Fx skriveplader, læsestativer, tekst-til tale udstyr, OCR-udstyr, DAISY-afspillere, manuelle redskaber til tegning og skrivning, punktskriftsudstyr.

22 15

Hjælpemidler til regning og træning af grundlæggende aritmetik

(6 produktserier)
Fx kuglerammer, talende regnemaskiner.

22 18

Hjælpemidler, som optager, afspiller og overfører lyd- og billedinformation

(19 produktserier)
Fx diktafoner, notatapparater, DAISY-afspillere, radioer, mikrofoner, headsets m.m.

22 21

Hjælpemidler til nærkommunikation

(92 produktserier)
Fx talemaskiner, taleklodser, samtaleapparater, bogstavsæt, symboltavler m.m.

22 24

Hjælpemidler til fjernkommunikation

(176 produktserier)
Fx telefoner, smartphones, computere, tablets, dørtelefoner, samtaleanlæg, tilbehør til telefoner m.m.

22 28

Hjælpemidler til håndtering af tid, hukommelse og planlægning

(303 produktserier)
Fx ure, kalendere og tidsplaner, hjælpemidler til strukturering af forløb, hjælpemidler til hukommelse.

22 29

Hjælpemidler til signalering, varsling og lokalisering

(449 produktserier)
Fx signalgivere, nødalarmsystemer, brand- og røgalarmer, advare, lokaliserings- og sporingssystemer, materialer til mærkning.

22 33

Computere og terminaler

(24 produktserier)
Fx computere, styreprogrammer og tilbehør til computere og netværk.

22 39

Outputenheder

(23 produktserier)
Fx computerskærme, punktskriftdisplay, punktskriftprintere, talesynteser, outputsoftware.

22 45

Orienteringshjælpemidler

(10 produktserier)
Fx elektroniske orienteringshjælpemidler,