Hjælpemidler til undervisning og til træning i færdigheder

Hjælpemidler beregnet til undervisning og træning for at forbedre en persons evne til at udføre fysiske, mentale og sociale aktiviteter.
05 03

Hjælpemidler til kommunikationsterapi og kommunikationstræning

(6 produktserier)
Hjælpemidler til forbedring af færdigheder i mundtlig og skriftlig kommunikation.

05 06

Hjælpemidler til træning af alternative og supplerende kommunikationsformer

(5 produktserier)
Hjælpemidler til træning af alternative kommunikationsteknikker og ordforråd, fx punktskrift, tegnsprog og Bliss.

05 12

Hjælpemidler til træning af kognitive færdigheder

(4 produktserier)
Hjælpemidler til at udvikle ræsonnementer og logiske aktiviteter, fx hukommelse, opmærksomhed, konceptuel og anvendt tænkning.

05 15

Hjælpemidler til træning af grundlæggende færdigheder

(4 produktserier)
Herunder tallære, forståelse af skriftsprog og tidsforståelse.

05 27

Hjælpemidler til træning af sociale færdigheder

(7 produktserier)
Hjælpemidler til at lære at samvirke med omverdenen, både individuel social integration og i relation til andre.

05 30

Hjælpemidler til træning i kontrol af inputenheder og håndtering af produkter

(1 produktserier)
Herunder hjælpemidler til træning i at bruge tastatur og specialsoftware

05 36

Hjælpemidler til træning i at ændre og opretholde kropsstilling

(33 produktserier)
Ståbarrer, ståstøtter og vippelejer.