Hjælpemidler til tandpleje

Tubenøgler, se 24 06 06. Tilpasningsgreb, se 24 18 06.
09 42 03

Tandbørster (ikke-elektriske)

(5 produktserier)
Fx protestandbørster på holdere.

09 42 06

Elektriske tandbørster

(1 produktserier)
Fx munddouscher.

09 42 89

Andre hjælpemidler til tandpleje

(3 produktserier)
Produkter, som ikke er tandbørster, som letter plejen af tænder.