Sikkerhedsudstyr til boligen og andre lokaler

Herunder udstyr, som forhindrer fald, brande og gasudslip samt udstyr til evakuering. Hjælpemidler til registrering af faresituationer i omgivelserne, se 22 27 21. Hjælpemidler til beskyttelse af helbred og sikkerhed på arbejdspladser, se 28 24.
18 33 03

Skridsikre materialer til gulve og trapper

(17 produktserier)
Gulvbelægninger/overfladebehandling, som minimerer risikoen for at skride. Herunder hører skridsikre måtter og klinker.

18 33 10

Hjælpemidler til boligen til forebyggelse af skoldning og utilsigtede brande

(7 produktserier)
Produkter, som fx afbryder elektricitet efter en given tid eller ved høj varmeudvikling, eller som bekæmber brande.

18 33 12

Redningsudstyr

(3 produktserier)
Udstyr som bruges til at evakuere en person fra en farlig situation.

18 33 15

Taktile materialer til gulve og trapper

(1 produktserier)
Hjælpemidler til indendørs eller udendørs brug udformet med henblik på at støtte fx blinde personer med at orientere sig.

18 33 18

Brandhæmmende gulvbelægninger

(3 produktserier)
Tæpper og belægninger til gulv med brandhæmmende egenskaber.