Hjælpemidler, som overfører lyd og billeder

Hjælpemidler, som overfører information i auditivt eller visuelt format, og produkter som kombinerer ovennævnte. Herunder hører diktafoner, notatapparater, DAISY-afspillere, radioer, mikrofoner, headsets m.m. Visuelle computerdisplays og tilbehør, se 22 39 04. Lydtransmissionssystemer til hørehjælpemidler, se 22 06 81
22 18 03

Udstyr til optagelse og afspilning af lyd

(52 produktserier)
Udstyr til at optage og afspille lyd, fx diktafoner, lydbogs- og musikafspillere.

22 18 06

Videooptagere og -afspillere

(1 produktserier)
Herunder hører kameraer og projektorer.

22 18 09

Radiomodtagere

(2 produktserier)
Herunder hører radiomodtagere med audiotivt display.

22 18 33

Mikrofoner

(3 produktserier)
Herunder hører hovedbårne mikrofoner.

22 18 36

Højttalere

(1 produktserier)

22 18 38

Hovedtelefoner, øretelefoner og headsets

(4 produktserier)
Hovedbårne højttalere, som er placeret tæt ved øret eller inde i øret.

22 18 39

Tilbehør til radio, video- og tv-systemer

(1 produktserier)
Tilbehør til radio, video- og tv-systemer.