Hjælpemidler til respiration

Hjælpemidler til at fremme vejrtrækningen hos en person. Forbedring af nærmiljøet, se 27 03.
04 03 30

Respirationsmålere

(5 produktserier)
Instrumenter til at måle mængden af ind- og udåndingsluft. Herunder hører spirometre.