Fysisk, fysiologisk og biokemisk testudstyr og testmaterialer

Måleinstrumenter og udstyr til arbejdspladser, se 28 18 03.
04 24 09

Blodtryksmålere

(19 produktserier)
Apparater til måling af blodtryk.

04 24 12

Blodanalyseapparater, blodanalyseudstyr og blodanalysemateriale

(10 produktserier)
Herunder hører fx blodsukkermålere.

04 24 18

Fysisk test- og evalueringsmateriale

(2 produktserier)
Udstyr til test og evaluering af fysiske funktioner.

04 24 21

Stetoskoper

(1 produktserier)
Udstyr til auskultation eller til at lytte til indre lyde i kroppen.

04 24 24

Kropstermometre

(5 produktserier)
Udstyr til at måle kropstemperaturen.

04 24 27

Personvægte

(49 produktserier)
Udstyr til at måle kropsvægt.

04 24 28

Personvægte til siddende personer

(27 produktserier)
Udstyr til at måle vægten på en person, som sidder på et hjælpemiddel. Herunder hører fx personvægte til personer i kørestol.