Hjælpemidler til kommunikationsterapi og kommunikationstræning

Hjælpemidler til forbedring af færdigheder i mundtlig og skriftlig kommunikation. Træning af alternative og supplerende kommunikationsformer, se 05 06.
05 03 03

Materiale til træning af stemme og tale

(3 produktserier)
Hjælpemidler til træning og udvikling af stemmens brug og tale, især i forbindelse med dannelse af og bevidsthed om lyde.

05 03 06

Materiale til udvikling af læsefærdigheder

(4 produktserier)
Hjælpemidler til træning og udvikling af læsefærdigheder, især strategi, metode og udførelse.