Ganghjælpemidler håndteret med begge arme

Udstyr, som støtter en persons gangfunktion, og som håndteres enten med begge arme, med overkroppen eller på anden måde. Tilbehør til ganghjælpemidler, se 12 07. Rulleborde, se 24 36 12.
12 06 03

Gangbukke

(20 produktserier)
Rammer, som skal løftes under gang. Med håndgreb, uden underarmsstøtte, enten fire spidser eller to spidser og to hjul.

12 06 06

Rollatorer

(232 produktserier)
Ganghjælpemidler som anvendes ved at skubbe eller trække. Med håndgreb og tre eller flere hjul.

12 06 12

Gangborde

(63 produktserier)
Ganghjælpemidler med hjul og ben og et støttebord eller underarmsstøtter.