Biltilbehør og biltilpasninger

Udstyr som kan tilføjes til køretøjer eller ændringer af et køretøj som gør det muligt for en person med funktionsevnenedsættelse at føre køretøjet eller letter ind- og udstigningen eller ophold i køretøjet. Anhængere til biler, se 24 36 18. Campingudstyr, se 30 27.
12 12 04

Biltilbehør og biltilpasninger til at kontrollere hastighed

(1 produktserier)
Udstyr og tilpasninger til en bil som gør det lettere for føreren at variere bilens hastighed, fx udstyr til speeder, kobling og gear.

12 12 09

Sikkerhedsseler til motorkøretøjer

(2 produktserier)
Bælter eller seler, som sikrer en person under kørsel i et køretøj.

12 12 12

Sæder og puder til motorkøretøjer samt tilbehør og tilpasningsdele hertil

(54 produktserier)
Sæder og puder udformet med henblik på at gøre det lettere for en person at stige ind eller ud af en bil, eller støtte en person under kørsel.

12 12 15

Personløftere til forflytning af personer, som ikke sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer

(1 produktserier)
Udstyr monteret på et køretøj til at løfte en person ind i eller ud af køretøjet.

12 12 21

Hjælpemidler til at bringe tomme kørestole op på eller ind i køretøjer

(2 produktserier)
Udstyr som løfter og placerer en tom kørestol op på eller ind i et køretøj.

12 12 24

Hjælpemidler til fastgørelse af kørestole i køretøjer

(2 produktserier)
Fx manuelle fastspændingssystemer og elektriske dockingstationer til kørestole.

12 12 27

Karosseritilpasningsdele

(2 produktserier)
Tilpasninger af karosseriet, rammen eller andre dele som forbedrer bilens tilgængelighed eller komfort for fører eller passager med funktionsnedsættelse.

12 12 30

Udstyr til transport af tomme kørestole på køretøjer eller anhængere til at transportere kørestole bag køretøjer

(1 produktserier)
Stativer, rammer eller anhængere, som kan monteres på en bil for at transportere tomme kørestole.

12 12 81

Hjælpemidler til at lette ind- og udstigning af køretøj

(29 produktserier)
Hjælpemidler, fx drejepuder og ekstra håndtag, som gør det lettere at stige ind i eller ud af et køretøj.