Manuelle kørestole

Udstyr til kørende mobilitet, som giver siddende støtte til personer med begrænset mobilitet. Kørestolen skubbes frem af brugeren eller af en hjælper. Herunder hører fx kørestole med ståfunktion (kørestole, som også kan bruges til at rejse en person fra siddende til stående stilling), manuelle kørestole med rygfældning, snekørestole, strandkørestole, kørestole til bassin og understel til kørestole. Toiletstole, se 09 12 03. Bade- og brusestole med og uden hjul, se 09 33 07. Siddekøretøjer, se 12 27 04. Siddemodulsystemer, se 18 10. Tilbehør til siddemøbler, se 18 09 39.
12 22 03

Manuelle tohåndsbetjente kørestole, drevet frem på drivringe

(248 produktserier)
Kørestole udformet med henblik på at blive drevet frem og styret af brugeren ved at der skubbes med begge hænder på hjulene eller hjulenes drivringe.

12 22 18

Manuelle hjælpermanøvrerede kørestole

(107 produktserier)
Manuelle kørestole beregnet til at blive skubbet og styret af en hjælper med begge hænder på kørestolens håndtag.