Manuelle kørestole

Kørestole, som skubbes frem af brugeren eller af en hjælper. Herunder fx kørestole med stå-funktion, kørestole med rygfældning, strand-kørestole og understel til kørestole. Toiletkørestole, se 09 12 03 - 24. Badekørestole, se 09 33 07 - 05. Siddekøretøjer, se 12 27 04. Tilbehør til siddemøbler, se 18 10.
12 22 03

Manuelle kørestole, drevet frem på drivringe

(259 produktserier)
Kørestole udformet med henblik på at blive drevet frem og styret af brugeren, ved at der skubbes med begge hænder på hjulene eller hjulenes drivringe.

12 22 06

Manuelle dræsine kørestole

(1 produktserier)
Kørestole udformet med henblik på at blive drevet frem af brugeren ved hjælp af to-håndsbetjent styregreb.

12 22 18

Manuelle hjælpermanøvrerede kørestole

(113 produktserier)
Kørestole udformet med henblik på at blive skubbet og styret af en hjælper.