Motoriserede kørestole

Motoriserede hjælpemidler til kørende mobilitet, som giver siddende støtte til personer med begrænset mobilitet. Motoren kan være elektrisk eller med forbrænding. Herunder hører fx motoriserede kørestole med ståfunktion (kørestole, som også kan bruges til at rejse en person fra siddende til stående stilling), motoriserede kørestole med rygfældning, kørestole med hejs eller tilt, snekørestole, strandkørestole og motorenheder til kørestole. Siddemodulsystemer, se 18 09 39.
12 23 03

Eldrevne kørestole med manuel direkte styring

(161 produktserier)
Kørestole som drives af en elektrisk motor, men som styres ved manuelt at ændre retning på svinghjulene.

12 23 06

Eldrevne kørestole med elektronisk styring

(115 produktserier)
Eldrevne kørestole, som aktiveres af brugeren ved hjælp af en elektronisk styreenhed.

12 23 12

Eldrevne hjælpermanøvrerede kørestole

(6 produktserier)
Eldrevne kørestole, som manøvreres af en hjælper med en elektronisk styreenhed eller en fjernbetjening.