Borde

Herunder hører fx indstillelige borde. Skriveplader og tegneplader, se 22 12 06.
18 03 06

Læseborde, skriveborde og pulte

(48 produktserier)
Læseborde, skriveborde og borde til billedforstørrende videosystemer (CCTV-borde).

18 03 12

Spiseborde

(4 produktserier)
Spiseborde fx med højdeindstilling eller med gode adgangsforhold for kørestole.

18 03 15

Sengeborde

(60 produktserier)
Borde udformet til brug på, over eller ved siden af en seng.