Regnehjælpemidler

Kuglerammer, talende regnemaskiner m.m. Computere og terminaler, se 22 33.
22 15 06

Regnemaskiner

(5 produktserier)
Herunder regnemaskiner med tale-output, store taster eller stort display.