Hjælpemidler til nærkommunikation

Hjælpemidler til kommunikation mellem personer som befinder sig samme sted. Herunder hører hjælpemidler, som primært anvendes til nærkommunikation, men som også har mulighed for at understøtte fjernkommunikation. Hjælpemidler til fjernkommunikation, se 22 24. Hjælpemidler til stemmedannelse, se 22 09.
22 21 03

Bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler

(25 produktserier)
Samlinger af bogstaver, billeder, symboler og piktogrammer.

22 21 09

Samtaleapparater

(38 produktserier)
Fx digitale elektroniske display, outputudstyr til optaget og syntetisk tale til alternativ og supplerende kommunikation (ASK).

22 21 12

Software til nærkommunikation

(25 produktserier)
Software til kommunikation mellem personer, som befinder sig samme sted.

22 21 18

Hjælpemidler til træning af taktilt tegnsprog

(3 produktserier)
Produkter til træning og indlæring af håndalfabetet, dvs. taktil kommunikation for personer med døvblindhed.

22 21 21

Hjælpemidler til træning af tegnsprog

(1 produktserier)
Produkter til træning og indlæring af tegnsprog, dvs. visuelle sprog for døve.