Hjælpemidler til nærkommunikation

Hjælpemidler til kommunikation mellem personer som befinder sig samme sted. Herunder hører hjælpemidler, som primært anvendes til nærkommunikation, men som også har mulighed for at understøtte fjernkommunikation. Hjælpemidler til fjernkommunikation, se 22 24. Hjælpemidler til stemmedannelse, se 22 09.
22 21 03

Bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler

(28 produktserier)
Herunder hører tavler med og samlinger af bogstaver, billeder, symboler og piktogrammer.

22 21 09

Samtaleapparater

(36 produktserier)
Elektroniske apparater til nærkommunikation. Herunder hører bærbare og ikke-bærbare apparater til alternativ og supplerende kommunikation.

22 21 12

Software til nærkommunikation

(31 produktserier)
Software til kommunikation mellem personer, som befinder sig samme sted.