Hjælpemidler til signalering, identificering, varsling, overvågning, tidsangivelse, planlægning og erindring

Dørklokker, fyrtårne, alarmer, kropsbårne symboler, afmærkninger, overvågningssystemer, ure, kalendere, hjælpemidler til planlægning og strukturering af aktiviteter, talende fotoalbums, medicinæsker med påmindelse m.m.
22 27 04

Signalgivere

(137 produktserier)
Hjælpemidler, som transformerer et signal fra en telefon, dørklokke eller babyalarm til et visuelt, et akustisk eller mekanisk signal.

22 27 12

Ure

(219 produktserier)
Instrumenter og produkter, som bruges til at måle, vise eller sige tiden. Herunder hører bærbare og ikke-bærbare ure, nedtællingsure og ure med eller uden alarmfunktion.

22 27 15

Kalendere og tidsplaner

(42 produktserier)
Hjælpemidler til formidling af kalenderoplysninger og/eller med funktioner der oplyser brugeren om planlagte aktiviteter eller forløb i relation til bestemte tidspunkter.

22 27 16

Hjælpemidler som understøtter hukommelsen

(19 produktserier)
Talende fotoalbums, mindebøger, medicinæsker med påmindelse, systemer til påmindelse i forbindelse med selvmonitorering m.m.

22 27 18

Personlige nødalarmsystemer

(163 produktserier)
Alarmer som enten aktiveres af brugeren eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfælde, fx insulinalarmer, alarmer til personer med epilepsi samt faldalarmer.

22 27 21

Systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne

(30 produktserier)
Brand-, røg- og gasalarmer samt oversvømmelses- og temperatursensorer. Fx alarmsystemer med indbygget sender.

22 27 24

Lokaliserings- og sporingssystemer

(27 produktserier)
Systemer til lokalisering eller sporing af en person eller en genstand. Herunder hører fx GPS-baserede sporingssystemer og nøglefindere.

22 27 27

Materialer og redskaber til mærkning

(102 produktserier)
Redskaber til mærkning og identificering, fx tegn, symboler og etiketter.

22 27 33

Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål

(29 produktserier)
Hjælpemidler som understøtter strukturering af forløb, aktiviteter eller personlige mål ved at tydeliggøre delelementer, rækkefølger og evt. tidsforbrug men uden relation til tidspunkter.