Hjælpemidler til håndtering af tid, hukommelse og planlægning

Hjælpemidler til indikation og forståelse af tid, planlægning, understøttelse af hukommelse, opmærksomhed og strukturering af fx aktiviteter.
22 28 03

Ure

(212 produktserier)
Enheder til at måle, vise eller sige tiden. Herunder hører fx bærbare og ikke-bærbare ure, nedtællingsure og ure med eller uden alarmfunktion.

22 28 06

Kalendere og tidsplaner

(42 produktserier)
Udstyr til formidling af kalenderoplysninger med eller uden funktioner, der oplyser om planlagte aktiviteter eller forløb relateret til bestemte tidspunkter, for at styre tiden i dagligdagen. Herunder hører fx speciel kalendersoftware.

22 28 09

Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål

(29 produktserier)
Hjælpemidler, som understøtter strukturering af forløb, aktiviteter eller personlige mål ved at tydeliggøre elementer, delelementer, sekvenser og eventuelt tidsforbrug, men uden relation til et bestemt tidsrum.

22 28 12

Hjælpemidler, som understøtter hukommelsen

(16 produktserier)
Udstyr og software til at genkalde minder fra fortiden, fx talende fotoalbums, eller til at understøtte hukommelsen ved påmindelser eller notifikationer om enkeltstående eller gentagne handlinger, fx at tage medicin, udføre en bevægelse eller foretage en måling i forbindelse med selvmonitorering.