Hjælpemidler til signalering, varsling og lokalisering

Hjælpemidler til at signalere, alarmere, advare, lokalisere og spore en person. Herunder hører produkter til mærkning.
22 29 03

Signalgivere

(141 produktserier)
Udstyr, som omsætter et signal fra en telefon, dørklokke, babyalarm til et visuelt, et akustisk eller mekanisk signal.

22 29 06

Personlige nødalarmsystemer

(157 produktserier)
Alarmer, som enten aktiveres af brugeren, eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfælde. Herunder hører fx insulinalarmer, faldalarmer og alarmer til personer med epilepsi.

22 29 09

Systemer til alarmering ved faresituationer i omgivelserne

(22 produktserier)
Herunder hører fx brandalarmer, røgdetektorer og alarmsystemer med indbygget sender.

22 29 12

Lokaliserings- og sporingssystemer

(27 produktserier)
Udstyr til lokalisering eller sporing af en person. Herunder hører fx GPS-trackere.

22 29 15

Materialer og redskaber til mærkning

(104 produktserier)
Redskaber til mærkning og identificering. Herunder hører fx tegn, symboler og etiketter.