Hjælpemidler, som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunktion eller en kombination af disse

Gribere, tilpasningsgreb, holdere, stativer, betjeningspinde, pegelamper og underarmsstøtter. Armortoser, se 06 06.
24 18 03

Gribere

(25 produktserier)
Hjælpemidler som griber om en genstand og erstatter hændernes gribefunktion. Herunder hører pincetter.

24 18 06

Tilpasningsgreb (hjælpemidler anvendt på produktet)

(89 produktserier)
Hjælpemidler, som sættes på et produkt for at muliggøre greb om produktet. Herunder hører fx pen-, blyant- eller penselholdere.

24 18 09

Holdere, kropsbårne

(1 produktserier)
Kropsbårne holdere som kan holde eller bære en genstand.

24 18 12

Stativer

(3 produktserier)
Fritstående anordninger, som holder en genstand i en stabil position.

24 18 15

Betjeningspinde

(4 produktserier)
Hjælpemidler (pinde), som bruges til at betjene udstyr eller inputenheder til computere.

24 18 27

Underarmsstøtter udformet til brug ved manuelle aktiviteter

(32 produktserier)
Udstyr, som støtter underarmen i forbindelse med manuelle aktiviteter, fx ved brug af computer eller skrivemaskine.