Hjælpemidler, som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunktion eller en kombination af disse

Gribere, tilpasningsgreb, kropsbårne holdere, stativer, betjeningspinde, pegelamper, underarmsstøtter. Armortoser, se 06 06. Hjælpemidler til at løfte og genplacere genstande på arbejdspladser, se 28 09. Hjælpemidler til at fiksere, række og gribe genstande på arbejdspladser, se 28 12.
24 18 03

Gribere

(24 produktserier)
Ikke-kropsbårne hjælpemidler til at gribe om en genstand og som erstatter hændernes gribefunktion.

24 18 06

Tilpasningsgreb

(89 produktserier)
Fx pen-, blyant- eller penselholdere.

24 18 09

Holdere, kropsbårne

(1 produktserier)
Kropsbårne holdere, som kan holde eller bære en genstand.

24 18 12

Stativer

(3 produktserier)
Fritstående anordninger, som holder en genstand i en stabil position.

24 18 15

Betjeningspinde

(4 produktserier)
Anordninger til at betjene andet udstyr, fx inputenheder.

24 18 27

Armlæn udformet til brug ved manuelle aktiviteter

(32 produktserier)
Udstyr, som støtter underarmen i forbindelse med manuelle aktiviteter, fx ved skrivebordsarbejde eller spisning.

24 18 30

Håndteringsrobotter

(1 produktserier)
Eldrevne håndteringsrobotter, der styres af brugeren med fx et joystick, til at erstatte arm-, hånd- og fingerfunktioner og til at nå, gribe og flytte genstande i rummet.