Personvægte

Hjælpemidler til at måle kropsvægt.
04 24 27 02

Vægte for personer, der er i stand til at stå

(29 produktserier)
Vægte, som en person træder op på, hvorefter vægten kan aflæses på et display.

04 24 27 03

Kørestolsvægte

(9 produktserier)
Platforme eller lignende med mekanisme til vejning af personer i kørestol.

04 24 27 04

Stolevægte

(14 produktserier)
Stole med indbygget vejemekanisme.

04 24 27 05

Liftvægte

(10 produktserier)
Vægte der monteres på en personløfter.

04 24 27 06

Sengevægte

(1 produktserier)
Vægte, der skydes ind under en seng, og vejer både seng og den sengeliggende.

04 24 27 07

Kropsanalyseapparater

(3 produktserier)
Apparater til fedtmåling m.m.