Eldrevne kørestole med elektronisk styring

Kørestole, som af brugeren drives af en elektrisk motor, og hvor styringen sker elektronisk. Herunder hører selvbalancerende kørestole. Eldrevne hjælpermanøvrerede kørestole, se 12 23 12. Siddemodulsystemer, se 18 09 39.
12 23 06 07

Elkørestole, motoriseret styring, klasse A (primært til indendørs brug)

(12 produktserier)
Elkørestole med motoriseret styring, fx joystick. Beregnet til kørsel på et plant, vandret underlag.

12 23 06 08

Elkørestole, motoriseret styring, klasse B (til indendørs og udendørs brug)

(96 produktserier)
Elkørestole med motoriseret styring, fx joystick. Beregnet til kørsel indendørs samt på udendørs flisebelægning og moderat ujævnt underlag.

12 23 06 09

Elkørestole, motoriseret styring, klasse C (primært til udendørs brug)

(6 produktserier)
Elkørestole med motoriseret styring, fx joystick. Beregnet til kørsel på ujævnt terræn og terræn med stigninger.