Bestik og sugerør

Redskaber, som bruges i forbindelse med indtagelse af mad eller drikkevarer, til at skære maden i mindre stykker eller til at overføre maden/væsken fra en beholder til munden. Tilpasningsgreb, se 24 18 06.
15 09 13 08

Bestik

(139 produktserier)
Herunder knive, gafler, skeer m.m.

15 09 13 09

Kombinationsbestik

(7 produktserier)
Bestik der kombinerer fx kniv og gaffel i ét produkt.

15 09 13 10

Sugerør

(6 produktserier)
Sugerør, fx med ventil der forhindrer tilbageløb.

15 09 13 11

Sugerørsholdere

(3 produktserier)
Holdere til at holde sugerør fast i et glas eller lignende.