Vand- og gasarmaturer

Systemer i boliger til kontrol af vand- og gasforsyningen. Herunder hører vand- og gastilførsler, fx et-grebs-vandhaner, termostatblandingsbatterier, fleksible rørforbindelser, vandlåse, elektronisk styrede blandingsbatterier.
18 24 03 02

Brusearmaturer

(8 produktserier)
Armaturer beregnet til brug i brusere.

18 24 03 03

Armaturer til hånd- og køkkenvaske

(19 produktserier)
Vandarmaturer beregnet til brug ved hånd- og køkkenvaske.