Transportable ramper

Flytbare flader, som forbinder to niveauer.
18 30 15 08

Køreskinner

(36 produktserier)
Ramper med en indvendig skinnebredde på mindre end 50 cm.

18 30 15 09

Køreplader

(54 produktserier)
Ramper bestående af én køreplade med en indvendig bredde på 50 cm eller derover.

18 30 15 10

Tilbehør til ramper

(2 produktserier)
Herunder hører kun udstyr, som er beregnet til brug sammen med flere forskellige produktserier.